voor wie >

Het Expertisecentrum Dyslexie (ECD) richt zich tot kinderen, jongeren en volwassen met dyslexie/dysorthografie/dyscalculie of met het vermoeden ervan.

Een paar voorbeelden:

- een kind doet het vrij goed op school maar toch hebben de ouders de indruk dat het niet volgens zijn/haar mogelijkheden presteert. Is er meer aan de hand?
- Een kind haalt goede resultaten op school maar moet hier heel wat extra inspanningen voor leveren. Hoe komt dit?
- Een kind komt steeds met zwakke punten van school ook al heeft het zijn/haar les geleerd en bleek het thuis wel te lukken. Hoe komt dit?
- Een kind klaagt steeds vaker over buikpijn, hoofdpijn,? op schooldagen. Is er een verband?
- Een jongere met gemiddelde resultaten in het lager onderwijs blijkt nu plots in het secundair onderwijs te falen. Ligt het aan motivatie, studiemethode of is er iets anders aan de hand?
- Een jongere blijkt in het secundair onderwijs uit te vallen op de vreemde talen. Niet taalvaardig? Dyslexie?
- Een jongere blijkt in het secundair onderwijs moeite te hebben met het verwerken van grote hoeveelheden tekst. Aandacht? Geheugen? Dyslexie?
- Een volwassene kan zich niet voldoende organiseren op het werk en geraakt hierdoor achterop of mist deadlines? Hoe kunnen we dit aanpakken?
- Een volwassene heeft moeite met de hoeveelheid schriftelijke informatie die hij moet verwerken. Zijn er alternatieven?

Adelaarsstraat 13/b002, 9051 Sint-Denijs-Westrem / tel.: 0476/827525 / e-mail: info@ecdyslexie.be