Websites

www.letop.be =Vlaamse website met heel veel praktische informatie over leerstoornissen.
www.tbraams.nl =Nederlandse website met heel wat theoretische en praktische informatie.
www.luisterpuntbibliotheek.be = online bibliotheek voor het ontlenen van luistercd's.
www.geluidshuis.be = voor het bestellen van hoorspelen voor zowel kinderen als volwassenen.
www.siho.be = Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, opvolger van Vlaams Expertisecentrum Handicap en Hoger Onderwijs. Dit steunpunt probeert alle instellingen voor hoger onderwijs samen te brengen om de realisatie van inclusief hoger onderwijs voor mensen met een functiebeperking mogelijk te maken.
www.dyslexie.ugent.be = website van de UGent met een documentaire, brochure, informatie en begeleidingsadvies

www.steunpuntdyslexie.nl = Nederlandse website voor ouders met een dyslectisch kind

www.logopedist-info.be = Vlaamse website met informatie over logopedisten

Literatuur

Boek in de kijker

Studeren met dyslexie

Auteurs: Louke Flieringa en Nel Hofmeester
Uitgeverij: Garant
2007, 68 pag.


Dit boekje werd geschreven door dyslexie-experte Nel Hofmeester en studente geneeskunde èn dyslectica Louke Flieringa. Door middel van een enquête werd aan 28 artsen-dyslectici gevraagd wat de struikelblokken waren die ze ondervonden tijdens hun studie geneeskunde.
Uit hun antwoorden komen zowel voor- als nadelen van dyslexie naar voor. Heel interessant aan dit boekje is dat naast de beperkingen ook talrijke oplossingen worden aangedragen door de artsen-dyslectici. Ook worden een aantal conclusies getrokken die heel bruikbaar zijn voor zowel de studenten als de opleiding geneeskunde.
Eén van de conclusies van het onderzoek is dat professoren te weinig kennis hebben over dyslexie. Na de leerkrachten is het belangrijk dat ook aan het andere eind van de studieloopbaan de professoren gesensibiliseerd worden om studieoplossingen voor dyslectici te zoeken. In dit boekje worden een aantal zeer bruikbare voorzieningen aangereikt. Ook krijgen de studenten geneeskunde veel tips mee die eigenlijk studieoverschrijdend zijn.
Dit boekje is compact, zeer vlot leesbaar en bovenal zeer praktisch. Een aanrader voor alle hogeschool- en universiteitsstudenten ongeacht of ze geneeskunde studeren.Software

www.jabbla.be ( Sprint)

www.sprint.be
www.sensotec.be (Kurzweil, Alinea)

www.adibib.beOuderverenigingen

www.sprankel.be

Adelaarsstraat 13/b002, 9051 Sint-Denijs-Westrem / tel.: 0476/827525 / e-mail: info@ecdyslexie.be