Het Expertisecentrum Dyslexie ( ECD) is in de eerste plaats een diagnostisch centrum gericht op het stellen van de diagnose dyslexie ( of het vermoeden ervan) bij kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast bieden wij een zorgtrajectbegeleiding aan onder de vorm van coaching, voorlichting, begeleiding en advies.

De coördinator van het ECD is Inès Calliauw, master in de linguïstiek, master in de neurolinguïstiek en dyslexiedeskundige. Zij heeft 30 jaar ervaring opgebouwd: 20 jaar in het UZ Brussel en in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Brussel ( COS) en 10 jaar als zelfstandige. In haar functie van klinisch onderzoeker en coördinator is zij heel wat hindernissen tegengekomen die personen met een leerbeperking in hun leven willen maar niet steeds kunnen nemen. Het is haar doel om zoveel mogelijk mensen te helpen in het nemen van die hindernissen.

Vanuit de visie dat dyslexie niet overgaat, ook niet na 2 jaar behandeling, groeide de idee om een expertisecentrum op te richten ( 2010) dat zich niet alleen richt tot kinderen uit de lagere school maar ook tot jongeren en volwassenen in hun zoektocht naar de juiste diagnose, studierichting,studiemethode,studiebegeleiding of naar de juiste sollicitatie en job.
Personen met een leerbeperking worden immers in hun leven op verschillende momenten geconfronteerd met die beperking. Elke hindernis is evenwel te nemen mits voldoende begeleiding.
Inlichting, voorlichting en doorlichting brengen verlichting en dat is de doelstelling van ons centrum.

Adelaarsstraat 13/b002, 9051 Sint-Denijs-Westrem / tel.: 0476/827525 / e-mail: info@ecdyslexie.be