wat bieden we? >

1. Onderzoek

Omdat dyslexie kan samengaan met problemen in andere ontwikkelingsdomeinen ( vb. taal, rekenen, fijne motoriek, ruimtelijke oriëntatie,aandacht,…) wordt tijdens het diagnostisch onderzoek de leerontwikkeling in brede zin bekeken. Intelligentieonderzoek en taalonderzoek, kaderend binnen een leerproblematiek, behoren tot de mogelijkheden van ons aanbod.

2. Advies

Het diagnostisch onderzoek is evenwel geen voorwaarde om zich tot ons centrum te richten. Uiteraard zullen na afronding van het diagnostisch onderzoek adviezen geformuleerd worden voor begeleiding/behandeling maar ook als reeds een behandeling gestart of afgerond is kan een beroep op ons gedaan worden. Indien u vragen heeft over computerondersteunende software, leermethodes, het zorgtraject op school, de logopedische behandeling, het afleggen van ( openbare) examens, sollicitaties, … zullen wij u met raad en daad bijstaan.

3. Begeleiding

Kinderen kunnen we begeleiden in het zoeken van de juiste zorg ook als blijkt dat het niet om dyslexie gaat maar om een breder of ander probleem.
Jongeren begeleiden we in het vinden van de juiste ondersteuning thuis en op school, een goede leermethode en in het accepteren van hun leerstoornis.
Volwassenen worden gecoacht in hun werkomgeving.
Scholen en bedrijven kunnen geholpen worden in het opstellen van een correct zorgbeleid.

4. Behandeling/coaching

Het centrum is overtuigd van het belang van een ‘directe leertherapie’. Dit kan gegeven worden door ons of door een extern logopedist/remedial teacher/orthopedagoog of via coaching in ons centrum.
Wel coachen we kinderen, jongeren en volwassenen. Meer informatie vindt u onder de rubriek ‘ hoe werken wij?-zorgtraject’. 

Adelaarsstraat 13/b002, 9051 Sint-Denijs-Westrem / tel.: 0476/827525 / e-mail: info@ecdyslexie.be