1. Dyslexie is een algemeen leerprobleem
Klopt niet. Dyslexie is een specifieke leerstoornis, want dyslectici zijn even intelligent als andere. Ze hebben ook geen probleem met horen of waarnemen. Hun sociale context is niet ongunstig en ze volgen regelmatig onderwijs.

2. Dyslexie is alleen een lees- en spellingsprobleem
Fout. Dyslectici hebben dikwijls ook andere taal- en automatiseringsproblemen: klankverwerving, taalspelletjes en snel benoemen - begrijpend lezen - kortetermijngeheugen - oriëntatie in de tijd - structureren - aandacht en concentratie - rekenonderdelen zoals de tafels van vermenigvuldiging - schrijfmotoriek - vreemde talen,...

3. Dyslexie negeer je het best
Onjuist. Dyslexie negeren heeft een negatieve invloed op de vertrouwensband met gezin en leerkracht/ werkgever.

4. Dyslexie is niet erfelijk
Fout. Dyslexie komt vaak bij meerdere gezinsleden voor. Een kind uit een dyslectisch gezin heeft meer kans om dyslectisch te worden. Met dyslexie word je niet geboren aangezien lezen en schrijven pas aangeleerd worden op 5-6 jaar, maar de zwakke taalbasis die aan de basis van dyslexie ligt, is wel aangeboren.

5. Studeren met dyslexie is frustrerend
Klopt niet. Met een goed remediërend beleid en een compenserend schoolbeleid hoeft studeren met dyslexie niet frustrerend te zijn, als het probleem geduid en aanvaard wordt door de omgeving.

Adelaarsstraat 13/b002, 9051 Sint-Denijs-Westrem / tel.: 0476/827525 / e-mail: info@ecdyslexie.be