Dyslexie ( lees- en/of spellingstoornis) wordt gekenmerkt door problemen in de woordherkenning en in de woordautomatisering.

In de eerste plaats is dyslexie een woordherkenningsprobleem, d.w.z. dat woorden niet direct herkend worden ook al werden ze in het aanvankelijk leesonderwijs al aangeboden. Als het woordbeeld niet direct visueel herkend wordt, veroorzaakt dit leesproblemen. Als het woordbeeld auditief niet herkend wordt, veroorzaakt dit spellingproblemen.
Lees meer over woordherkenning...

De automatisering op woordniveau is het kernprobleem.Normaliter verloopt zo'n proces met een grote snelheid en accuratesse maar bij de dyslecticus verloopt de teken-klankkoppeling ( lezen) en de klank-tekenkoppeling (spelling) moeizaam.
Lees meer over de automatisering op woordniveau...

Adelaarsstraat 13/b002, 9051 Sint-Denijs-Westrem / tel.: 0476/827525 / e-mail: info@ecdyslexie.be