De oorzaken van dyslexie ( lees- en/of spellingstoornis) zijn multifactorieel. Dit wil zeggen dat dyslexie veroorzaakt wordt door een ingewikkeld samenspel van verscheidene ( =multi) factoren. Er is niet één duidelijke oorzaak.

1. Anatomie van de hersenen
De oorzaak wordt gezocht in een te gering ontwikkelde links-hemisferische specialisatie voor taal.
Lees meer de anatomie van de hersenen...

2. Genetica

De zwakke taalbasis is erfelijk bepaald en dyslexie is het gevolg daarvan.
Lees meer de genetica...

3. Functiestoornis
Twee specifieke functiestoornissen ( naast eventuele ander factoren) worden gezien als mogelijke oorzaak van dyslexie.
Enerzijds zijn er sterke aanwijzingen voor een fonologische stoornis bij dyslectici.
Lees meer over de functiestoornis...
Daarnaast wordt ook verondersteld dat er bij dyslexie sprake is van een visuele stoornis ( geen visusstoornis!).
Lees meer over de visuele stoornis...

Adelaarsstraat 13/b002, 9051 Sint-Denijs-Westrem / tel.: 0476/827525 / e-mail: info@ecdyslexie.be